Romanifolkets Kulturforening

Grunnleggende informasjon om Romanifolkets Kulturforening

Romanifolkets Kulturforening (RKF) er en relativt ny ideell organisasjon som ble grunnlagt den 26 Juli 2021. Vi holder for tiden til i Bergen og RKF har derfor Vestlandet som sitt kjerneområdet, men våre medlemmer befinner seg overalt i Skandinavia og den digitale tilstedeværelsen til RKF er sånn sett internasjonal.

RKF sitt fokus er hovedsaklig delt mellom historieformidling og kulturbevaring, dette er et dualistisk fokus som på mange måter er to sider av samme mynt.

  • Historieformidling i regi av RKF har som mål å gi publikum tilgang til oppdatert kvalitetssikret kunnskap om Romanifolket sin fortid.
  • Kulturbevaringen har som mål å bidra til at Romanifolket sin kultur har gode forutsetninger inn i fremtiden.

I lys av NIM (Norges institusjon for menneskerettigheter) sin 2022 rapport (Holdninger til samer og nasjonale minoriteter i Norge), som avdekket at store deler av den norske befolkningen har et mangelfullt og negativt syn på Romanifolket, ser vi at det i dag er et sterkt behov for å nå ut til resten av befolkningen med oppdatert kvalitetssikret informasjon om Romanifolket. Dette er noe som vi mener kan bidra med å heve den generelle kunnskapen i befolkningen og samtidig utfordre eksisterende fordommer.


Lag din egen hjemmeside gratis! Denne nettsiden ble laget med Webnode. Lag din egen nettside gratis i dag! Kom i gang